Wanted – Reward

  Minotaur MC Stavanger

  patches or complete vests

 

            

 

 NOK 1.000.- each

 Intact or destroyed

 

 

It is unacceptable that "President" Kåre Strand still hasn’t payed for the patches,

(back patches and chest patches) they must now be taken back

and the club must be closed down.

It is hereby promised a reward of 1,000 Norwegian kroner, plus support,

honour and respect, for each vest with Minotaur MC STAVANGER colours.

 

The reward will be paid without question, in exchange for complete or

damaged vest with readable name patches delivered to Zegal.

It is also accepted that the back patch is cut out of the vest together with

two strips out of the front of the vest with readable name patches on;

the whole vest need not be supplied.

 

All patches & name tags from the front will then be destroyed

(shredded and burned) except for a strip of the back patch that will be

hung on the Wall of Shame for the count.

 

Status on the Wall of Shame, 09.06.2012

 

If Kåre Strand "NorItal" pays, then the reward will be waived from the day

after he has paid, this will be announced on Facebook & minotaurmc.com

immediately if it happens.

 

Alternatively, it will be given great commission to anyone that peacefully

manage to collect what Kåre Strand has borrowed and cheated to buy

the patches and that he now owes us ex Minotaur MC members & officers

It was all fraud; he used up this money and other club funds privately, for him self!

 

 

Respectfully

For Ex Minotaur officers and members

Zegal, Former officer, Road Captain in Minotaur MC Stavanger

Charlie, Former officer, Secretary, board member & second in command in Minotaur MC

 

 

Contact: http://www.facebook.com/geir.zegal.andreassen

 

Download pdf wanted poster – 1 page landscape

Download pdf wanted poster – 2 pages portrait

 

----------------------------------------------------------

 

  Etterlyst – Belønning

    1.000 kr. pr. vest

 

 

            

 

 

 Minotaur MC Stavanger

 vest - hel eller ødelagt

 

 

 

 

 

Det kan ikke aksepteres at ”President” Kåre Strand fortsatt ikke har betalt for patchene,

(ryggmerker og brystmerker på vestene) de må nå tas tilbake og klubben må legges ned.

Det utloves herved en belønning på 1000 norske kroner, samt støtte, heder og respekt,

for hver vest med MINOTAUR MC STAVANGER ryggmerke.

 

Belønningen blir utbetalt ut uten spørsmål, i bytte mot hel eller ødelagt vest med lesbare

navnemerker som leveres til Zegal. Det godtas og at det skjæres i vesten rundt patchene

slik at det kun leveres en rund del av ryggen på vesten med hele ryggmerket og to striper

skjært ut av fronten på vesten med frontpatchene på, hele vesten trenger ikke å leveres.

 

Patchene / ryggmerke og navnemerkene på front vil så bli destruert, (strimlet og brent)

unntatt en strimmel av ryggmerket som vil bli hengt opp på veggen for opptelling.

 

Status på veggen (Wall of Shame) 09.06.2012

 

Dersom Kåre Strand ”NorItal” betaler faller belønningen bort fra dagen etter han har betalt,

dette vil bli opplyst om på Facebook & minotaurmc.com umiddelbart hvis det skjer.

 

Alternativt gis det god provisjon til den som fredlig klarer å kreve inn det som Kåre Strand

har lånt og bedratt for å kjøpe patchene og som han nå skylder flere av oss ex Minotaur

MC medlemmer & offiserer,

Det var ren svindel, han brukte opp disse pengene samt andre klubbmidler privat!

 

 

Respektfullt

For Ex Minotaur offiserer og medlemmer

Zegal, Tidligere offiser, Road Captain i Minotaur MC Stavanger

Charlie, Tidligere offiser, Sekretær, styremedlem og nestleder i Minotaur MC Stavanger

 

 

 

 

 

Kontakt: http://www.facebook.com/geir.zegal.andreassen

 

Last ned pdf etterlysningsplakat – 1 side liggende

Last ned pdf etterlysningsplakat – 2 sider stående

 

Les mer om Kåre Strand og ”MC klubben”

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

THIS DOMAIN IS FOR SALE!

To purchase this domain, send your bid and contact info to:

forsale@minotaurmc.com